Zpracování mezd

 • měsíční zpracování mezd (mzdové listy, výplatní listiny, zálohové listiny)
 • sestavení přehledů pro zdravotní a sociální pojišťovny
 • rekapitulace, hromadné převodní příkazy, odvody pro bankovní ústavy
 • na požádání provést roční zúčtování daně všem zaměstnancům
 • provedení „Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro finanční úřad"
 • výpočet zákonného pojištění dle § 125/93 Sb., - jednou za čtvrtletí
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců na PSSZ a ZP
 • zpracování zápočtových listů a ELDP

IT služby

 • Správa sítí
 • Návrh HW/SW řešení
 • Webmastering
 • Konzultace
 • Helpdesk